Snittliste pr. 1. 01. 2015

DA. 1. Liv Johannessen.            150,05 poeng

DA. 2. Tove Irene Pettersen.     149,45 poeng

DA. 3. Gerda Bunes.                  148,50 poeng

DA. 4. Inger Olsen.                    148,12 poeng

DA. 5. Gerd Tollefsen.               146,76 poeng

DA. 6. Turid Hansen.                 146,73 poeng

 


 

DB. 1. Gerd Børresen.                132,73 poeng

DB. 2. Emmy Simonsen.             131,61 poeng

DB. 3. Irene Gustavsen.             130,17 poeng.

DB. 4. Maria Arntzen.                126,67 poeng

DB. 5. Karin Hansen.                 125,81 poeng

 


 

DC.1. Elsa Didriksen.                  123,41 poeng

DC. 2 Gertrud Olsen.                  122,71 poeng

DC. 3. Ingrid Brevik.                   120,68 poeng

DC. 4. Bjørg Jensen.                   117,41 poeng

DC. 5. May-Henny Larsen.           116,75 poeng

DC. 6. Reidun Fritzvold.              115,94 poeng

DC. 7. Lisbeth Kristoffersen.       115,76 poeng

DC. 8. Palma Johansen.               107,13 poeng

DC. 9. Solveig Larsen.                  101,76 poeng

DC. 10. Gerd Bomann.                 100,58 poeng

DC. 11. Margot Humlekjær.          92,41 poeng

DC. 12. Asbjørg Stene.                 88,49 poeng

DC. 13. Greta Hultmann.              74,82 poeng

DC. 14.  Bjørg V. Raastad.            57,92 poeng

 


 

HA. 1. Jan Erik Hansen.              169,72 poeng

HA. 2. Kay Larsen.                      168,05 poeng

HA. 3. Roar Kristoffersen.           162,12 poeng

HA. 4. Jan Bunes.                       158,84 poeng

 


HB. 1. Arve Kjelsrud.                  154,38 poeng

HB. 2. Gunnar Jacobsen.             153,07 poeng

HB. 3. Rolf Sveberg.                    150,14 poeng

HB. 4. Bent Simonsen.                 149,64 poeng

HB. 5. Rudi Johansen.                 147,07 poeng

HB. 6. Arild Peder Johansen.       147,01 poeng

HB.7. Oddvar Johannessen.         142,69 poeng

 


 

HC. 1. Kai Hansen.                       136,75 poeng

HC. 2. Arne-Martin Martinsen.     136,32 poeng

HC. 3. Hans E. Johansen.             136,06 poeng

HC. 4. Bjørn Valde Syversern.      132,27 poeng

HC. 5. Kjell Hansen.                     130,63 poeng

HC. 6. Birger Johansen.               130,25 poeng

HC. 7. John Didriksen.                 119,00 poeng

HC. 8. Nils Humlekjær.                  97,38 poeng