KLUBBMESTERSKAPET 7. 11 - 2014

Fredag 7. 11 - 2014 avholdt vi vårt klubbmesterskap med bare 22 påmeldte. Vi spilte med handicap. Resultatet ble som følger.


 

Tove Irene Pettersen           DA. 706 +  68 = 774

Irene Gustavsen.                 DB. 589 + 122 = 711

Reidun Fritzvold                 DC. 508 + 180 = 688

Maria Arntzen                    DC.  517 + 146 = 663

Lisbeth Kristoffersen          DC. 477 + 166 = 643

Turid Hansen                      DA. 572 +  74 = 642

Inger Olsen                         DA  573 +  66 = 639

Gerd Tollefsen                    DA  573 +  64 = 637

Emmy Simonsen                  DB  533 + 102 = 635

Elsa Didriksen                     DC  472 + 138 = 610

Karin Hansen                      DB  478 + 128 = 606

Bjørg Jensen                      DC  443 + 146 = 589

Gerd Børresen                    DB  471 + 100 = 571

Asbjørg Stene                     DC 300 + 216 = 516

 


 

Mester i Damer kl A     Tove Irene Pettersen 774 poeng og klubbmester

Mester i Damer kl B     Irene Gustavsen  711 poeng

Mester i Damer Kl C     Reidun Fritzvold 688 poeng

 


 

Arild Peder Johansen    HB 706 + 92 = 798

Jan Erik Hansen            HA 759 + 36 = 795

Arve Kjelsrud                HB 672 + 79 = 751

Kay Larsen                    HA 707 + 34 = 741

Bent Simonsen              HB 627 + 62 = 689

Gunnar Jacobsen          HB 571 + 80 = 651

Bjørn Valde Syversen    HC 472 +120 = 592

 


 

Mester i Herrer kl A.  Jan Erik Hansen  795 poeng

Mester i Herrer kl B.  Arild Peder Johansen 798 poeng og klubbmester

Mester i Herrer kl C.  Bjørn Valde Syversen  592 poeng