NBK mot Old Strike.  04.03.2019      
    Resultat            
      HERRER          
  KL. A              
1 Hans Nilsen     O S  859 1 pris  
2 Arild Johansen     OS 726    
3 Sonny Johansson     NBK 689    
4 Bo Svensson     NBK 630    
                 
  KL.B              
                 
1 Edmund Akkermann   NBK 684 1 pris  
2 Bent Simonsen     OS 632 2 pris  
3 Roar Kristoffersen     OS 626    
4 Svein Gomnäs     NBK 585    
5 Kay Egil Larsen     OS 566    
6 Hein Thorvaldsen     OS 543    
                 
  KL.C              
                 
1 Kjell Iversen     NBK 672 1 pris  
2 Magne Solberg     NBK 671 2 pris  
3 Sergio Skorpetta     NBK 644 3 pris  
4 Kai J. Hansen     OS 634    
5 Jan Solberg     OS 555    
6 Arne M. Martinsen     OS 513    
7 Kjell Johansen     NBK 498    
8 Vidar Karlsen     OS 444    
                 
  KL.D              
                 
1 Bjørn V. Syversen     OS 549 1 pris  
2 Kjell A. Hansen     OS 518 2 pris  
3 Ole K. Moe     OS 516    
4 Daffy       NBK 487    
5 Per A.Graarud     OS 458    
                 
    DAMER            
  KL.A              
                 
1 Anne Sigvartsen     OS 658 1 pris  
2 Tove Pettersen     OS 654    
3 Anne K. Johansen     OS 645    
4 Anette Trudvold     NBK 601    
                 
  KL.B              
                 
1 Turid Hansen     OS 691 1 pris  
2 Liv Johannessen     OS 599 2 pris  
3 Gerd Tollefsen     OS 581    
4 Irene Gustavsen     OS 580    
5 Pirkko Johansen     OS 537    
6 Karin Solberg     OS 527    
                 
  KL.C              
                 
1 Emmy Simonsen     OS 554 1 pris  
2 Laila Lystad     NBK 543 2 pris  
3 Anita W. Hansen     OS 540    
4 Kristin R. Hansen     OS 536    
5 Lisbeth Kristoffersen   OS 526    
6 May Fjellvang     NBK 498    
7 Elisabeth Nylen      NBK 461    
                 
                 
  KL.D              
                 
1 Ingrid Brevik     OS 553 1 pris  
2 Asbjørg Stene     OS 459